شرکت ثمین نگار

شرکت ثمین نگار

شرکت ثمین نگار با داشتن تیم حرفه ای در هر بخش از قبیل ساخت انواع موشن گرافیک، طراحی گرافیک، انواع خدمات موسیقایی و ویدئویی فعالیت میکند.
هدف این مجموعه با توجه به نیازهایی که در جامعه وجود دارد، پاسخ مناسب به تک تک موارد فوق با بالاترین سطح رضایت مشتری می باش